Podmienky a povinností registrovaných

Registračné podmienky
 1. Potvrdzujete, že ste dostatočne zodpovední, rozhodnutí a ochotní sa do projektu zapojiť.
 2. Potvrdzujete, že ste oboznámení s podstatou projektu (viac). To hlavne znamená, že ak jedného dňa Putovná kronika dúhovej nástenky (ďalej už len kronika) dorazí do vašej schránky, viete, čo s ňou ďalej máte urobiť.
 3. Beriete tiež na vedomie, že vám kronika do schránky môže prísť kedykoľvek.
 4. Registráciou súhlasíte so zaradením vašich osobných údajov do našej privátnej databázy, ku ktorej bude mať prístup jedine administrátor (v tomto prípade Emerald). Administrátor sa zaväzuje, že tieto údaje nijak nezneužije a po ukončení projektu ich natrvalo vymaže.
 5. Zaväzujete sa, že ste všetky polia v registračnom formulári vyplnili pravdivo, aktuálne a s správnou diakritikou.
 6. Súhlasíte, že vaša uvedená adresa v registračnom formulári bude následne neskôr poskytnutá ešte jednému členovi projektu, ktorý sa rozhodne poslať kroniku vám. Adresu mu bezpečne poskytne administrátor. (Nikto iný viac adresu poznať nebude.)
 7. Súhlasíte, že vaše meno, priezvisko (popr. iniciála priezviska) a mesto budú zverejnené na Dúhovej nástenke v čase, keď sa kronika bude nachádzať u vás. Takisto súhlasíte, že sa na nej neskôr môže objaviť aj akákoľvek časť vášho obsahu, ktorý do kroniky vložíte.
 8. Beriete na vedomie, že vaša registrácia nemusí byť schválená, najmä pokiaľ na stránkach GAMESIMS nemáte čistý register. Ak ste mali alebo máte zablokovaný prístup alebo varovné hodnotenie (vo fóre), budete z projektu automaticky bez informovania vyradení. Ak vaša registrácia nebude schválená z inej príčiny, budete informovaní mailom s uvedeným dôvodom.
 9. Vyhradzujeme si právo v prípade potreby tento projekt neskôr ešte jemne upravovať, dolaďovať alebo meniť.
Povinnosti registrovaných
 1. Byť trpezlivý/á v čakaní. V poštovej schránke sa vám môže kronika objaviť kedykoľvek. Kroniku si následne môžete celú pozrieť a prečítať, potom do nej musíte vložiť niečo svoje, opäť ju starostlivo zabaliť a poslať ďalej.
 2. Odporúčame každému, kto do kroniky pridáva nejaké fotky, obrázky alebo rôzne útržky z papierov, aby ich tam nalepili a nie iba vložili.
 3. Neželáme si, aby niekto do kroniky písal anonymne, a tak každého prosíme, aby k svojmu príspevku uviedol aj svoje meno, dátum, čas a miesto, kde príspevok vznikol. (Napr. 20.2.2011 o 18:45 hod., Nitra a samozrejme vaše meno.)
 4. Kroniku je povolené posielať iba na adresy z databázy. Žiadame vás, aby ste kroniku takzvane „z rúčky do rúčky“ nepožičiavali kamarátom, spolužiakom a iným. Pretože tí o projekte nemajú žiadne informácie, nie sú zaregistrovaní, a tak je nepravdepodobné, že by kroniku správne poslali ďalej.
 5. S kronikou prosím zaobchádzajte opatrne, hlavne čo sa týka posielania. Ak ju budete posielať v obyčajnej a nie bublinkovej obálke, tak ju prosím obaľte nejakým papierom, aby ste celý tento vzácny poklad neposielali iba tak pohodený v tenkom kúsku papiera.
 6. Je prísne zakázané kroniku mechanicky poškodzovať a znehodnocovať vulgarizmami, či iným nevhodným a neprimeraným obsahom, trhať z nej strany a vyberať odtiaľ napríklad fotky, ktoré tam vložia iní. Všetko, čo sa v kronike bude nachádzať, keď ju prvýkrát otvoríte, musí zostať neporúšané. Netrhajte listy ani pre rôzne chyby, ktoré sa vám v kronike prihodia. Kvôli jednému zlému slovu je absolútne nezmyselné trhať celé strany, existujú predsa rôzne korektory, ktorými sa dá chyba ľahko opraviť. Prípadne ak nič také nemáte a chcete chybu odstrániť, tak ju prelepte kúskom papiera, ale hlavne prosím NETRHAJTE STRANY!
 7. Ak vám náhodou príde kronika nejakým spôsobom poškodená osobou, ktorá mala kroniku pred vami, alebo poštou, pošlite ju prosím na adresu uvedenú na konci kroniky. Ak to bude možné, opravíme poškodenie a kroniku pošleme ďalej.
 8. Je prísne zakázané šíriť heslo ukryté v kronike, ktoré slúži pre vstup do tajnej časti stránky. Tajná časť je určená iba pre ľudí, ktorí sa do projektu zaregistrovali a kroniku už obdŕžali. Zverejnením či prezradením hesla môžete uškodiť nielen celému projektu, ale hlavne samým sebe, keďže sa v tejto časti stránky bude nachádzať aj zoznam s vašimi menami, komentármi a ďalšími informáciami. Heslo preto nesmiete nikomu povedať a už vonkoncom ho nesmiete zverejňovať na internete!
 9. Taktiež je zakázané zverejňovať na iných miestach informácie, ktoré sa dočítate v tajnej časti stránky. Ak zistíme, že unikli nejaké informácie, automaticky zablokujeme prístup do tejto časti každému, kto už kroniku mal, a teda vedel heslo. Z projektu môže byť priebežne vylúčený tiež hocikto individuálne, ak poruší hocijakú registračnú podmienku či povinnosť registrovaných, prípadne sa bude nevhodne správať.
 10. Povinnosťou každého hneď po obdŕžaní kroniky a jej skontrolovaní (či prišla v poriadku) bude tiež prihlásenie sa do už spomínanej tajnej časti a napísať v nej oznam, že vám kronika bezpečne prišla. Hneď ako to bude možné, zmeníme na Dúhovej nástenke aktuálnu polohu kroniky.
 11. Keďže do projektu sa nedá prihlasovať inak ako cez internet, predpokladáme teda, že každý z vás prístup k internetu má a v budúcej dobe mať aj bude, aby tak mohol ohlásiť svoje prevzatie kroniky a jej následné neskoršie odoslanie.
 12. Je neprípustné, aby niekto mal u seba kroniku napríklad mesiac. Plne chápeme, že keď bude projekt finišovať, tak vám prečítanie celej kroniky bude trvať oveľa dlhšie, no snažte sa prosím čo najskôr prečítať všetko, čo vás zaujalo, a taktiež napísať váš príspevok hneď, ako to bude možné. Žiadame vás teda, aby maximálny čas, ktorý kronika pobudne u jednej osoby, nepresiahol týždeň (nanajvýš 10 dní).
 13. Ku kronike sa hlavne vo všeobecnosti správajte s úctou a láskou, pretože to bude počas svojej dlhej púti potrebovať najviac.
2 431x otvorené
Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek vlastný obsah na týchto stránkach – vynímajúc materiálov zverejnených na stránkach TheSims.com resp. inými stranami v oficiálnej spolupráci so spoločnosťou Electronic Arts – je v plnom vlastníctve stránok GAMESIMS.sk. Je zakázané ho kopírovať.