NÁBYTOK

Kliknutím na obrázok si vyberiete izbu, ku ktorej si chcete stiahnu» nábytok. Ak neviete, ako s»ahova», alebo ako do hry vlo¾i» stiahnutý nábytok, prečítajte si ni¾¹ie uvedený postup, ktorý vám pomô¾e!

Vyberte si izbu / Select a room

   
 

Postup, ako vlo¾i» nábytok do hry

  1. Kliknutím na DOWNLOAD vyvoláte stiahnutie vybraného nábytku.
  2. Po stiahnutí súbor rozbaµte a prekopírujte do adresára: Dokumenty/EA Games/The Sims 2/Downloads.
  3. Ak sa pri niektorom nábytku nachádza pod Downloadom aj Mesh, tak stiahnite aj ten, preto¾e vám nebude fungova» nábytok. Mesh potom tie¾ rozbaµte a prekopírujte do rovnakého adresára: Dokumenty/EA Games/The Sims 2/Downloads. (Mesh stačí stiahnu» iba raz pri tom istom type nábytku!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLASUJTE ZA MŅA / VOTE FOR ME

Jutta“sTop SimTimes Top 100