Cheaty

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okna, zadajte najprv príkaz:

Ctrl + Shift + C a napíšte jeden z vybraných cheatov:

Kaching Umožní §1000,- do domácnosti.
Motherlode Umožní §50 000,- do domácnosti.
maptags on/off Zapne/Vypne značky mapy v jej náhľade.
RerollQuests Náhodne premieša dostupné úlohy.
ShellState cutaway/full/hide Umožní nastaviť viditeľnosť budovy – odrezaná/celá/skrytá.
disableSnappingToSlotsOnAlt on/off Pri voľbe on budete môcť objekty položiť aj mimo štvorcovú sieť pri stlačení ALT.
enablellamas on/off Zapne/vypne režim pre lamy. Toto je vtip od tvorcov hry.
fadeObjects on/off Zapne/vypne strácanie sa objektov pri približovaní kamery. Nefunguje na Simoch.
fps on/off Zobrazuje počet snímok za sekundu v pravom hornom rohu.
fullscreen on/off Zapne/Vypne celoobrazovkový mód. Tento mód môžete takisto zmeniť v nastaveniach.
hideHeadlineEffects on/off Zapne alebo vypne myšlienkové bubliny a všetky diamanty nad hlavami Simov.
help Vypíše zoznam dostupných cheatov.
quit Ukončí hru.
slowMotionViz 0-8 Spomalí vizuálne efekty hry. Hodnota je voliteľná od 0 po 8 (0 – bežná rýchlosť, 8 – najpomalšia).
speed 0-4 Nastaví rýchlosť hry. Hodnota je voliteľná od 0 po 4 (0 – pauza, 4 – ultra rýchlosť až do ukončenia súčasnej akcie).
recordvideo small/medium/large low/moderate/high/max Spustí nahrávanie video so špecifikovanou veľkosťou (malá/stredná/rozsiahla) a kvalitou (nízka/stredná/vysoká/maximálna).

Pozn.: Cheaty nie je nutné písať s veľkými začiatočnými písmenami slov, ako je uvedené. Táto forma slúži iba pre lepší prehľad, pochopenie alebo zapamätanie uvedených cheatov.

4 651x otvorené
Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek vlastný obsah na týchto stránkach – vynímajúc materiálov zverejnených na stránkach TheSims.com resp. inými stranami v oficiálnej spolupráci so spoločnosťou Electronic Arts – je v plnom vlastníctve stránok GAMESIMS.sk. Je zakázané ho kopírovať.