O povinnostiach stredovekých Simov

Život Simov v kráľovstve je dosť rušný. Nielen že musia plniť úlohy a hľadať pravú lásku, ale musia plniť aj svoje každodenné povinnosti. Niektoré z nich ako platenie daní musí učiniť každý obyvateľ kráľovstva. Iné sa odvíjajú od povolania hrdinov. Napríklad bard musí za určitý čas napísať divadelnú hru, zatiaľ čo lekár môže byť povolaný k poskytnutiu prvej pomoci.

Odmeny a tresty

Povinnosti musia byť splnené počas daného času, inak si váš Sim bude musieť vytrpieť následky ako napríklad negatívnu náladu, pokutu alebo aj konečný trest – popravu. Avšak pokiaľ hrdina svoje povinnosti splní, získa pozitívnu náladu, väčšie sústredenie a niekedy aj pokrok v úlohe.

The Sims Medieval - Povinnosti

Povinnosti pri povolaní

Ako bolo uvedené vyššie, niektoré z povinností, ktoré postihnú vášho hrdinu, sú závislé na jeho povolaní. Čítajte ďalej, aby ste o nich zistili viac – ale pozor, rozhodne to nie sú všetky, je to skôr ochutnávka toho, čo môžete v hre očakávať.

The Sims Medieval - Povinnosti

Bard

Bardova hlavná povinnosť je poskytnúť ostatným Simom úľavu od ich každodenných starostí a problémov. Dalo by sa povedať, že ich povinnosťou je rozptýlenie! Bard trávi najviac času tým, že slúži umeniu – hľadá inšpiráciu, cvičí na lutne a píše básne.

Kováč

Keď nekuje brnenia a neopravuje meče, často sa potuluje po kráľovstve a hľadá rôzne nerasty. Jeho povinnosti pomáhajú zaistiť bezpečnosť kráľovstva. Zakaždým keď sa potí nad vyhňou a vyrába meče alebo brnenia, jeho tvrdá práca zaisťuje pokojný spánok kráľovi.

Jakobínsky kňaz

Tento prísny kňaz podporuje Simov inak – duchovným vedením. Či ich obracia na svoju vieru, dáva im rozhrešenie, slúži omše alebo lieči svojim požehnaným dotykom, jeho hlavný zámer je udržovať svoje stádo ovečiek v dobrej viere.

Rytier

Ako silná paža kráľovstva – rytier presadzuje zákony. Môže byť vyzvaný na súboj, udržovať svoje zbrane v perfektnom stave, strážiť vchod do lesa alebo diskutovať o zahraničných záležitostiach.

Obchodník

Povinnosti obchodníka sa väčšinou točia okolo zaisťovania tovaru, ktorý Simovia potrebujú a chcú. Musí presviedčať zákazníkov, lichotiť im, alebo sa plaviť do iných krajín a získavať tak exotický tovar.

Kráľ

Kráľ dohliada na blaho celého kráľovstva. Pýta sa Simov, ako sa im darí, vyhlasuje nariadenia, píše zmluvy, vypočúva petície, plaví sa do nových krajín a podobne. Každá z jeho akcií môže mať veľký dopad na celé kráľovstvo, a tak musí premýšľať nad všetkým, čo robí.

Peteránsky kňaz

Tento kňaz obracia Simov na svoju vieru a dáva im požehnanie. Či už dáva kázanie alebo študuje, Peteránsky kňaz sa často koncentruje na božie vedenie.

Lekár

Lekár sa zameriava na telesné blaho Simov. Zbiera bylinky, prehliada Simov, poskytuje prvú pomoc, vyrába lieky a mnoho ďalšieho. Akonáhle sú jeho schopnosti vyspelé, môže dokonca operovať, aby naplnil svoju najpodstatnejšiu povinnosť – liečiť.

Špehúň

Špehúňove povinnosti sú často mimo zákona, niekedy pre dobro kráľovstva a niekedy pre jeho vlastné. Vyrába jedy, odpočúva rozhovory a kradne poklady.

Čarodejník

Myseľ má zameranú na mágiu, svoje dni, občas aj noci, trávi zbieraním byliniek, vyrábaním elixírov, výskumom a zosielaním kúziel.

The Sims Medieval - Povinnosti

2 653x otvorené

Pridať komentár

Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek vlastný obsah na týchto stránkach – vynímajúc materiálov zverejnených na stránkach TheSims.com resp. inými stranami v oficiálnej spolupráci so spoločnosťou Electronic Arts – je v plnom vlastníctve stránok GAMESIMS.sk. Je zakázané ho kopírovať.