CHEATY

Cheaty sa dajú charakterizovať slovom kódy, heslá, ktoré majú za cieľ zdokonaliť alebo uľahčiť hru, a tým ju trochu aj znehodnotiť, pretože hra s nimi nemá takú dobrú hrateľnosť ako bez nich. Cheaty môžete písať aj malými písmenami.

Vyberte si z ponuky

The Sims 2
The Sims 2 Univerzita
The Sims 2 Nočný život
The Sims 2 Vo svete podnikania
The Sims 2 Maznáčikovia
The Sims 2 Ročné obdobia
The Sims 2 Šťastnú cestu
The Sims 2 Voľný čas
The Sims 2 Život v byte

The Sims 2 Nočný život (hore)

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

familyfunds MENO XXXX

Pridelí rodine v náhľade na susedstvo peňažnú čiastku

roofslopeangle 15-75

Úprava sklonu všetkých striech na pozemku

showHeadlines on/off

Zapne/vypne zobrazenie všetkých myšlienkových bublín reči a záhlavie typu ++/--

unlockCareerRewards

Aktuálne vybraný Sim okamžite získa prístup ku všetkým špeciálnym predmetom za odmenu v kariére v katalógu

maxMotives

Maximalizuje ukazovatele motivácie všetkých Simov, ktorí sa nachádzajú na pozemku (ovládateľní aj neovládateľní Simovia)

motiveDecay on/off

Spustí/zastaví pokles motivácie

aspirationPoints hodnota

Nastaví aktuálne vybranému Simovi zvolenú úroveň aspirácie

lockAspiration on/off

Zastaví pokles a nárast aspirácie

aspirationLevel 0-5

Udelí aktuálne vybranému Simovi veľký počet aspiračných bodov

agesimscheat on

Aktivuje zabránenie stárnutiu pri klepnutí na iných Simov so stisknutou klávesou Shift

setLotLightingFile názov_súboru

Umožňuje hráčom vytvoriť nový súbor osvetlenia s vlastnými hodnotami osvetlenia pozemku, používa sa k vytvoreniu zvláštneho osvetlenia pozemku

The Sims 2 Vo svete podnikania (hore)

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

AddneighbortoFamilycheat on/off

Umožňuje interakciu, pomocou ktorej pridáte do rodiny neovládateľných Simov

Forcetwins

Vyberte tehotnú Simku a zadajte tento kód, Simka automaticky porodí dvojčatá

Plumbbobtoggle on/off

Vypne grafický ukazovateľ v tvare diamantu, vhodné pre tvorcov filmu

Sethour 0-23 Umožnuje nastaviť ľubovoľný čas v hre

Odstránanie obmedzenia
pri umiestňovaní steny

- Tento kód môžete aktivovať stisknutím kláves CTRL + ALT v okamihu, keď sa pokúšate umiestniť nejaký predmet.
- Budú zrušené pravidlá umiestňovania predmetov na stenu. Budete môcť umiestniť ktorýkoľvek nástenný objekt na stenu, na ktorej už je umiestený iný objekt.

The Sims 2 Maznáčikovia (hore)

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

boolprop ControlPets on/off

Umožnuje ovládať zvieratá, ale neumožňuje rušiť ich činnosti

boolprop DisablePuppyKittenAging true/false

Zastaví starnutie mačiatok a šteniat

boolprop PetActionCancel true/false

Umožňuje rušiť činnosti zvierat

boolprop ShowCatalogePFlags true/false

Umožní náhľad vybraného objektu v nákupnom, či budovacom móde s popisom mena datadisku, od ktorého objekt pribudol.

boolprop PetsFreeWill true/false

False = vypne slobodnú vôľu zvierat

deleteAllFences

Odstráni všetky ploty z celého pozemku

deleteAllWalls

Odstráni všetky steny z celého pozemku

deleteAllAwnings

Odstráni všetky markízy z celého pozemku

deleteAllObjects Doors/Windows/Stairs

Odstráni všetky dvere, okná a schody z celého pozemku

deleteAllHalfWalls

Odstráni všetky polovičné steny z celého pozemku

IndividualRoofSlopeAngle 15-75

Individuálna úprava sklonu striech na pozemku

The Sims 2 Ročné obdobia (hore)

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

bugJarTimeDecay on/off

Ak sa vám podarilo chytiť do pohára svetlušky, tak im určite vypnite ich smrtelnosť. Svetlušky vyžarujú zaujímavý zdroj svetla využiteľný ako bežné svetlo (off - vypne ich smrtelnosť)

The Sims 2 Šťastnú cestu (hore)

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

ChangeLotZoning hotel/secretvacationlot

Zmení typ pozemku (hotel/tajný dovolenkový pozemok). Než tak učiníte, uistíte sa, že je pozemok momentálne neosídlený.

The Sims 2 Voľný čas (hore)

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

modifyNeighborhoodTerrain on/off

Umožňuje zdvíhať alebo vyhladzovať terén sousedstva. Prejdite do zobrazenia sousedstva, zadajte cheat a kliknite na oblasť, ktorú chcete upravovať. Väčšiu oblasť vyberiete kliknutím a ťahaním myšou. Stlačením klávesy [ alebo ] a kliknutím terén zvýšite alebo znížite, stlačením klávesy \ terén vyrovnáte.

The Sims 2 Život v byte (hore)

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

printLotClass

Nastaví klasifikáciu pozemku (nízka, stredna alebo vysoká), takisto ako korenšpondujúcu číselnú hodnotu pozemku.

changeLotClassification low/middle/high

Zmení klasifikáciu pozemku. Pozemok si ponechá túto klasifikáciu, pokiaľ nebude použitý nasledujúci cheat.

clearLotClassValue

Odstráni "changeLotClassification" cheaty použité na pozemok a spätne nastaví klasifikáciu pozemku na pôvodnú a správnu hodnotu.

changeLotZoning apartmentbase/secretwitchlot

Zmení typ pozemku (základný apartmán/tajný pozemok čarodejníkov).

apartmentBuildBuyRestrictions on/off

Umožní používať nákupný a staviaci mód na bytovom pozemku.
boolprop ControlPets true/false Umožňuje ovládať spolubývajúceho.
boolprop PetsFreeWill true/false

False = vypne slobodnú vôľu spolubývajúceho.

boolprop PetActionCancel Umožňuje rušiť činnosti spolubývajúceho.

boolProp aptBaseSpecificToolsDisabled true/false

False = umožní nákupný a staviaci mód na bytovom pozemku.

boolprop aptSublotSpecificToolsDisabled true/false

False = umožní nákupný a staviaci mód na izbe bytu (môže spôsobiť problémy, keď sa použije mimo izby).

HLASUJTE ZA MŇA / VOTE FOR ME

Jutta´sTop SimTimes Top 100