Cheaty

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okna, zadajte najprv príkaz:

Ctrl + Shift + C a napíšte jeden z vybraných cheatov:

Kaching Umožní §1000,- do domácnosti.
Motherlode Umožní §50 000,- do domácnosti.
Moveobjects on/off Možnosť pohnúť akýmkoľvek nepohnuteľným (napr. používaným) predmetom.
constrainFloorElevation true/false Pri false umožní znižovať a zvyšovať zem spolu s objektmi, podlahou alebo stenami.
disableSnappingToSlotsOnAlt on/off Pri voľbe on budete môcť objekty položiť aj mimo štvorcovú sieť pri stlačení ALT.
enablellamas on/off Toto je vtip tvorcov hry, hoci sa nachádza v zozname cheatov, ale nerobí v hre nič. Je iba pre zábavu.
fadeObjects on/off Zapne a vypne strácanie sa objektov pri približovaní kamery. Nefunguje na Simoch.
testingCheatsEnabled true/false Hodnota true zapne tzv. dolaďovací mód, ktorý umožní pohybovať s potrebami Simov – SHIFT + kliknutie na poštovú schránku umožní zmeniť kariéry, zamknúť potreby a i.
fps on/off Zobrazuje počet snímok za sekundu v pravom hornom rohu.
fullscreen on/off Zapne/Vypne celoobrazovkový mód. Tento mód môžete takisto zmeniť v nastaveniach.
hideHeadlineEffects on/off Zapne alebo vypne rozprávacie/myšlienkové bubliny.
jokePlease Zobrazí náhodný vtip v cheatovacom okne.
help Vypíše všetky momentálne dostupné cheaty.
help názov_cheatu Zobrazí konkrétne informácie o cheate.
quit Ukončí hru.
resetSim Meno Priezvisko Pokiaľ sa náhodou stane, že sa Sim „zasekne“ pri interakcii alebo niekde v meste, prípadne sa niečo zasekne v ňom, použite tento cheat. Nové zobrazenie Sima môže chvíľu trvať. Dôvodom je, že zvolený Sim je znovu zostavovaný. (Príklad použitia: resetSim Mortimer Goth)
slowMotionViz 0-8 Spomalí vizuálne efekty hry. Hodnota je voliteľná od 0 po 8 (0 – bežná rýchlosť, 8 – najpomalšia).
unlockOutfits on/off Zobrazí v CAS uniformy kariér a služieb (cheat použite ešte pred vstupom do CAS).
familyfunds Meno_rodiny # Pridá alebo vyjme peniaze pre vybranú rodinu.

Pozn.: Cheaty nie je nutné písať s danými veľkými písmenami. Táto forma slúži iba na lepší prehľad, pochopenie alebo zapamätanie uvedených cheatov. Je možné, že niektoré z uvedených cheatov vám ani po správnom zadaní nebudú fungovať, pre ich aktivovanie skúste najprv zadať cheat – testingCheatsEnabled true – a následne cheat, ktorý vám nešiel.

31 148x otvorené
Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek vlastný obsah na týchto stránkach – vynímajúc materiálov zverejnených na stránkach TheSims.com resp. inými stranami v oficiálnej spolupráci so spoločnosťou Electronic Arts – je v plnom vlastníctve stránok GAMESIMS.sk. Je zakázané ho kopírovať.