Cheaty

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okna, zadajte najprv príkaz

Ctrl + Shift + C a napíšte jeden z vybraných cheatov:

Kaching Pridá 1000 simoleonov do domácnosti.
Rosebud Pridá 1000 simoleonov do domácnosti.
Motherlode Pridá 50000 simoleonov do domácnosti.
ResetSim Meno Priezvisko Obnoví daného Sima, ak sa napr. počas hry zasekne.
HideHeadlineEffects on/off Skryje všetky myšlienkové bubliny, diamanty a i. nad hlavami Simov.
HoverEffects on/off Odstráni biele siluety okolo objektov a Simov pri prechádzaní myšou cez nich.
Death.toggle on/off Vypne smrť v hre (Simovia nebudú zomierať).
FreeRealEstate on/off Pri voľbe on budú všetky domy v susedstve dočasne voľné (cheat sa zadáva v móde susedstva).
klávesa Shift + ] alebo [ Zväčší alebo zmenší veľkosť objektov.
Fullscreen Vypne alebo zapne mód plnej obrazkovky.
fps on/off Zobrazí počet snímok za sekundu v ľavom dolnom rohu.
Help Otvorí zoznam všetkých dostupných cheatov.
Quit Vypne hru.
sims.fill_all_commodities Zvýši všetky potreby vybraného Sima.
stats.fill_commodities_household Zvýši všetky potreby všetkých Simov v domácnosti.
sims.remove_all_buffs Obnoví náladu vybraného Sima do pohody (odstráni všetky „náladovky”).
households.autopay_bills Zaplatia sa automaticky účty.
aspirations.complete_current_milestone Skompletizuje sa daný level ašpirácie.
careers.promote názov Povýši Sima v danej kariére o jeden level (namiesto názov zadajte názov kariéry, napr. careers.promote TechGuru).
careers.demote názov Degraduje Sima v danej kariére o jeden level (namiesto názov zadajte názov kariéry, napr. careers.demote TechGuru).
crafting.shorten_phases Urýchli remeslá ako maľovanie, práca s drevom a pod.
sims.modify_funds # Namiesto # vložte číselnú hodnotu peňazí, ktorú chcete do danej domácnosti pridať.
sims.spawnsimple # Namiesto # vložte počet náhodných Simov potulujúcich sa okolo vášho domu.
stats.set_skill_level typ_zručnosti úroveň Nastaví príslušne úroveň vybranej zručnosti (zoznam s názvami zručností).
bb.showhiddenobjects Zobrazí skryté objekty.
bb.enablefreebuild Umožní upravovať zamknuté pozemky.
cas.clockspeed 1-10 Spomalí animácie Simov v nástroji Vytvor-Sima.
TestingCheats true/false Odblokuje niekoľko ďalších možností s cheatmi:

bb.moveobjects – Umožní pohýnať akýmkoľvek nepohnuteľným (napr. používaným) predmetom.

cas.fulleditmode – Po kliknutí na ľubovoľného Sima pravým tlačidlom myši a výberu z ponuky „Upraviť v nástroji Vytvor-Sima”, sa otvorí nástroj pre ďalšiu editáciu daného Sima.

sims.give_satisfaction_points # – Pridáva body spokojnosti (namiesto # vložte počet).

bb.ignoregameplayunlocksentitlement – Odomkne všetky objekty z nákupno-budovacieho módu, ktoré sú dostupné iba pri niektorých kariérnych povýšeniach (napr. určité objekty alebo štylizované izby).

money # – Namiesto # vložte číselnú hodnotu peňazí, ktorú chcete Simovi pridať.

modifyrelationship Meno Priezvisko Cieľové_Meno Cieľové_Priezvisko # Friendship_Main – Nastaví úroveň priateľského vzťahu vybraného Sima k ďalšiemu Simovi (napr. Mortimera k Belle na -50 > modifyrelationship Mortimer Goth Bella Goth -50 Friendship_Main)

modifyrelationship Meno Priezvisko Cieľové_Meno Cieľové_Priezvisko # Romance_Main – Nastaví úroveň romantického vzťahu vybraného Sima k ďalšiemu Simovi (napr. Mortimera k Belle na 50 > modifyrelationship Mortimer Goth Bella Goth 50 Romance_Main)

traits.equip_trait názov_vlastnosti – Pridá vlastnosť (zoznam vlastností).

traits.remove_trait názov_vlastnosti – Odobere vlastnosť (zoznam vlastností).

sims.Spawn – Pridá náhodného Sima do domácnosti (tento cheat ignoruje limit 8 Simov v jednej domácnosti).

sims.add_buff typ_náladovky – Pridá „náladovku” (zoznam náladoviek).

Cheaty s interakciami

Po zadaní cheatu TestingCheats true aktivujete držaním klávesy Shift a následným kliknutím na objekty alebo Simov. Možnosti cheatov s interakciami:
► Shift + kliknutie na Simov
Obnoviť objekt – Obnoví Sima
Pridať do rodiny – Pridá Sima do danej rodiny
Modifikovať vo Vytvor-Sima – Umožní úpraviť všetko mimo mena a zdedených vlastností Sima
Oklamať potrebu > Urobiť šťastným – Nastaví všetky potreby na max a šťastnú „náladovku”
Oklamať potrebu > Zapnúť úbytok potrieb – Potreby Simov sa budú dynamicky meniť
Oklamať potrebu > Vypnúť úbytok potrieb – Potreby Simov zostanú statické
► Shift + kliknutie na objekty
Obnoviť – Obnoví objekt
Nastaviť ako hlavu – Objekt sa objaví na hlave aktívneho Sima (zruší sa opätovným Shift + kliknutím na objekt na hlave a vybraním „Obnoviť”)
► Shift + kliknutie na znečisťovateľné objekty
Zašpiniť – Zašpiní objekt
► Shift + kliknutie na znečistené objekty
Vyčistiť – Vyčistí objekt
► Shift + kliknutie na poštovú schránku
Obnoviť objekt – Vynuluje poštovú schránku
► Shift + kliknutie na zem
Teleportuj ma sem – Umožní teleportovanie vybraného Sima čo najbližšie k vybranému bodu

217 671x otvorené
Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek vlastný obsah na týchto stránkach – vynímajúc materiálov zverejnených na stránkach TheSims.com resp. inými stranami v oficiálnej spolupráci so spoločnosťou Electronic Arts – je v plnom vlastníctve stránok GAMESIMS.sk. Je zakázané ho kopírovať.